—  EDUCATION / FORMACIÓN 

2014-2018 Máster Oficial en Producción Artística.
Especialidad en Pensamiento Contemporáneo y Cultura Visual
Universitat Politécnica de Valencia.
Cursado. A falta de presentar TFM

2007-2009 Máster en Artes Gráficas
Universitat Politécnica de Valencia

1999-2004 Licenciatura en Publicidad
Universitat Jaume I de Castellón

2010-2012 Instituto de Terapia Gestalt de Castellón – ITG

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Linkedin

 

—  ARTIST STATEMENT
ENG. Marta Negre’s audiovisual work explores human nature, focusing on the future of contemporary man, marked by a strong sense of acceleration and emptiness. In her proposals, close to the visual essay, articulates stories through the recorded images and reflects on the influence of paradigms of thought in our society.
CAST. El trabajo audiovisual de Marta Negre explora la naturaleza humana, poniendo la atención en el devenir del hombre contemporáneo, marcado por una fuerte sensación de aceleración y vacío. En sus propuestas, próximas al ensayo visual, articula relatos a través del registro de imágenes y reflexiona sobre el influjo de paradigmas de pensamiento en nuestra sociedad.
CAT. El treball audiovisual de Marta Negre explora la naturalesa humana, posant l’atenció en l’esdevenir de l’home contemporani, marcat per una forta sensació d’acceleració i buit. En les seues propostes, pròximes a l’assaig visual, articula relats a través del registre d’imatges i reflexiona sobre la influència de paradigmes de pensament a la nostra societat.

 

—  EXHIBITED WORKS / EXPOSICIONES

L’intruse parfaite
Exhibido en:
MUVIM. Museu Valencià de la I·lustració i la Modernitat. Valencia. 2018

Galería Octubre, Universitat Jaume I. Castellón de la Plana. 2018


Finger and Swan.
A short story about David Hume’s theories
(Proyecto seleccionado en ShortPAM 17!)

Exhibido en:
IVAM. Institut Valencià d’Art Modern. Valencia. 2017
MUVIM. Museu Valencià de la I·lustració i la Modernitat. Valencia. 2018

Filmoteca de Valencia. 2017
Aragó Cinema. 2017
Galeria Octubre. Universitat Jaume I. Castellón de la Plana. 2018


Los Referentes
(Proyecto premiado en PAM16! y seleccionado en ShortPAM 16!)

Exhibido en:
IVAM. Institut Valencià d’Art Modern. Valencia. 2017
MUVIM. Museu Valencià de la I·lustració i la Modernitat. Valencia. 2018
Filmoteca de València. 2016
Aragó Cinema. 2016
Universitat Politécnica de València. 2016

 

[dik‘θjon] Exhibido en:
IVAM. Institut Valencià d’Art Modern. Valencia. 2017
MUVIM. Museu Valencià de la I·lustració i la Modernitat. Valencia. 2018

Retorn d’Infantesa. Vivències plegades, memoria estesa
Exposición colectiva MNEMÒSINES: ARTISTES CONTRA L’OBLIT

Museu de Belles Arts de Castelló. 2016

L’Ordre subjacent del món natural
Exposición colectiva THE ENDLESS SUMMER

Museu Boca del Calvari de Benidorm. 2015

Quan els altres som nosaltres
Exposición colectiva PROYECTA

Galería Óscar Vázquez Chambó.
Espacio de Fotografía Contemporánea.
Valencia. 2015

Tres minutos
Exposición colectiva SELECTA “Salir de la zona de confort”
DRASSANES. València. 2015.

Els invisibles
Exposición individual. INTRAMURS, Festival per l’Art a València. 2014
Exposición individual. NIT DE L’ART. Castellón. 2010

Hipèrbole d’un ull
Exposición colectiva EMPAPER-ART.

Galería Octubre, Universitat Jaume I. Castelló. 2014

Foliscopi

Exposición colectiva EMPAPER-ART.
Galería Octubre, Universitat Jaume I. Castelló. 2014

L’entusiasme durarà dues-centes vegades
fins que el món es convertisca en quelcom habitual

Exposición colectiva. 4 ILUSTRADORAS DE CASTELLON
Cook.ed Castellón. 2014

La declaració d’obstacles
Exposición colectiva PROPOSTES CREATIVES.
Museu Casa-Polo, Vila-real. 2010

Desfermats i adormits
Exposición individual. Espai Assaig – Caixa Rural,
Vila-real. 2009

Les mínimes coses
Exposición colectiva FESTIVAL SOLSTICI.
Museu Casa-Polo, Vila-real. 2008

 

—  PUBLICATIONS / PUBLICACIONES 

Foliscopi
2010

Video-libro.
Colección Antes Morir
ISBN: 978-84-614-6033-5

Vull ser gran!
2011

Ganador del XI PREMIO TOMBATOSSALS
DE LITERATURA INFANTIL ILUSTRADA
Colección Tombatossals
. Ajuntament de Castelló
ISBN: 978-84-96983-52-6

 

—  MEMBER OF / MIEMBRO
AVVAC. Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló. Socia 288
VALÈNCIA PENSA

 

@